Landschappelijke analyse

Landschappelijke inpassing

Landschapsplannen

Erfinrichting


Ontwerp van landgoederen

Inrichting van groengebieden

Inrichting openbare ruimte

Beplantingsplannen en tuinontwerp


Structuur- en gebiedsvisies

Stedenbouwkundige studies

Beeldkwaliteitsplannen

Verkavelingsplannen


Functieverandering in het buitengebied

Herbestemming in stedelijke omgeving

Architectonisch ontwerp

Nieuwbouw, aanbouw en verbouwingOmgevingsvergunningen

Begeleiding planprocedures

3D-visualisaties

Bezonningsstudies

Particulieren / initiatiefnemers Instanties / Gemeenten
architectenbureau Amersfoort architectenbureau Ermelo architectenbureau Putten architectenbureau Gelderland architectenbureau Utrecht architectenbureau Veluwe architectenbureau Gelderse Vallei architectenbureau Barneveld architectenbureau Leusden architectenbureau Nijkerk architectenbureau Baarn
De Regt Danz BNA
home diensten over ons projecten contact
ARCHITECTUUR & LANDSCHAP © 2010 - 2019     Architectenbureau De Regt+Danz BNA ARCHITECTUUR & LANDSCHAP   |   Kasteel 24   |   3823 BM Amersfoort   |   033 - 455 05 09   |   info@deregtdanz.nl logo De Regt+Danz Instanties / Gemeenten

Voor regio's en gemeenten:Analyses (bodem, reliëf, cultuurhistorie, water,...)


Structuurvisies en gebiedsvisies


Stedenbouwkundige masterplannen en studies


Verkavelingsplannen woonwijken / bedrijventerreinen


Beeldkwaliteitsplannen (BKP)


Landschapsinrichtingsplannen


Landschapsontwikkelingsplannen (LOP)


Voor kleine kernen, buurtschappen en wijken:Verkavelingsplannen, inbreidingen en uitbreidingen dorpen


Dorpsvisies


Opstellen stedenbouwkundige randvoorwaarden


Beeldkwaliteitsplannen (BKP)


Herstructurering / herbestemming


Inrichting openbare ruimte / groeninrichtingsplannen


3D visualisaties en impressies

Wij verzorgen Analyse t.b.v. een structuurvisie Dorpsvisie