home diensten over ons projecten contact

Landschappelijke analyse

Landschappelijke inpassing

Landschapsplannen

Erfinrichting

Ontwerp van landgoederen

Inrichting van groengebieden

Inrichting openbare ruimte

Beplantingsplannen en tuinontwerp

Structuur- en gebiedsvisies

Stedenbouwkundige studies

Beeldkwaliteitsplannen

Verkavelingsplannen

Functieverandering in het buitengebied

Herbestemming in stedelijke omgeving

Architectonisch ontwerp

Nieuwbouw, aanbouw en verbouwing

Omgevingsvergunningen

Begeleiding planprocedures

3D-visualisaties

Bezonningsstudies

architectenbureau Amersfoort architectenbureau Ermelo architectenbureau Putten architectenbureau Gelderland architectenbureau Utrecht architectenbureau Veluwe architectenbureau Gelderse Vallei architectenbureau Barneveld architectenbureau Leusden architectenbureau Nijkerk architectenbureau Baarn
© 2023   Architectenbureau De Regt+Danz BNA ARCHITECTUUR & LANDSCHAP   |   Kasteel 24   |   3823 BM Amersfoort   |   033 - 455 05 09   |   info@deregtdanz.nl ARCHITECTUUR & LANDSCHAP

Architectenbureau De Regt+Danz in Amersfoort is als architectenbureau actief op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw en landschap. Wij werken van context tot concept zowel aan een  landschappelijke inrichting, een duurzaam verkavelingsplan, een structuurvisie of een architectonisch ontwerp bij een functieverandering gelegen in het buitengebied.


architectenbureau, architectuur, architecten, architect, architectonisch,

De Regt+Danz architecten Amersfoort, deregtdanz architecten Amersfoort, De Regt+Danz architecten Amersfoort, deregtdanz architecten Amersfoort, De Regt+Danz architecten Amersfoort, deregtdanz architecten Amersfoort,

architectenbureau Amersfoort, architectenbureau Utrecht, architectenbureau Gelderland, architectenbureau Gelderse Vallei, architectenbureau Ermelo, architectenbureau Voorst, architectenbureau Terolde, architectenbureau Noord-Brabant, architectenbureau Utrecht, architectenbureau Utrechtse Heuvelrug, architectenbureau Veluwe, stedenbouw,  stedenbouwkundig, stedelijk, stad,

landschapsarchitectuur, landschapsarchitektuur, landschap, landschapsplan, landschapsplannen,

landschapsinrichtingsplan, landschapsinrichtingplannen, landschappelijke analyse,

landschappelijke visie,

ontwerpbureau, ontwerpburo, ontwerp,

regiovisie, structuurvisie, gebiedsvisie,

verkaveling, verkavelingsplan, verkavelingsplannen, kavelinrichting, erfinrichting

masterplan, masterplannen,

herstructurering, herbestemming,

beeldkwaliteit, beeldkwaliteitplan, beeldkwaliteitsplan, beeldkwaliteitsplannen, beeldkwaliteitplannen,

context, concept, cultuurhistorie, cultuurhistorische analyse,

inrichting openbare ruimte, beplantingsplan, bezonningsstudie, functieverandering, functieveranderingen, functiewijziging, functiewijzigingen, individuele initiatieven, ontwerpbegeleiding, groeninrichting, buitengebied, rood voor rood, ruimte voor ruimte, inbreidingsplan, inbreidingsplannen, inbreidingslocatie, uitbreidingsplan, uitbreidingsplannen, uitbreidingslocatie, visualisatie, verbeelding, 3D, detaillering, schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, uitwerking,Adres:Telefoon:


E-mail:


KvK-nummer:


- vragen

- informatie

- het maken van een afspraak

- het aanvragen van een vrijblijvende offerte


Contactgegevens:

Architectenbureau De Regt+Danz in Amersfoort

info@deregtdanz.nl


Kasteel 24

3823 BM Amersfoort


033 - 455 05 09


info@deregtdanz.nl


32171521U kunt gerust contact opnemen met ons bureau voor Stuur ons een e-mail