home diensten over ons projecten contact

Landschappelijke analyse

Landschappelijke inpassing

Landschapsplannen

Erfinrichting

Ontwerp van landgoederen

Inrichting van groengebieden

Inrichting openbare ruimte

Beplantingsplannen en tuinontwerp

Structuur- en gebiedsvisies

Stedenbouwkundige studies

Beeldkwaliteitsplannen

Verkavelingsplannen

Functieverandering in het buitengebied

Herbestemming in stedelijke omgeving

Architectonisch ontwerp

Nieuwbouw, aanbouw en verbouwing

Omgevingsvergunningen

Begeleiding planprocedures

3D-visualisaties

Bezonningsstudies

architectenbureau Amersfoort architectenbureau Ermelo architectenbureau Putten architectenbureau Gelderland architectenbureau Utrecht architectenbureau Veluwe architectenbureau Gelderse Vallei architectenbureau Barneveld architectenbureau Leusden architectenbureau Nijkerk architectenbureau Baarn
© 2024   Architectenbureau De Regt+Danz BNA ARCHITECTUUR & LANDSCHAP   |   Kasteel 24   |   3823 BM Amersfoort   |   033 - 455 05 09   |   info@deregtdanz.nl ARCHITECTUUR & LANDSCHAP

De Regt+Danz ARCHITECTUUR & LANDSCHAP is een architectenbureau, gevestigd in Amersfoort, dat alle opgaven op het gebied van ontwerp en onderzoek benadert vanuit de raakvlakken tussen landschap, stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur.

De overgangen van schaalniveaus, de context en de interactie tussen de 'disciplines' zijn een bron van aanknopingspunten die zich - door complexiteit of eenvoud - niet altijd laten dwingen tot pure contextuele of conceptuele vertalingen. Wel bieden ze vaak verrassende invalshoeken en uitkomsten. Het vanaf een vroeg stadium over de grenzen heen durven kijken, levert een absolute meerwaarde aan het denkproces en het resultaat.


Het ontwerpbureau De Regt+Danz in Amersfoort is als architectenbureau actief op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur, stedenbouw, en landschap. Wij werken van context tot concept zowel aan een  landschappelijke inrichting, een duurzaam verkavelingsplan, een structuurvisie of een architectonisch ontwerp bij een functieverandering gelegen in het buitengebied

architectenbureau, architectuur, architecten, architect, architectonisch,

architectenburo Amersfoort, architectenburo Utrecht, architectenburo Gelderland, architectenburo Gelderse Vallei, architectenburo Ermelo, architectenburo Voorst, architectenburo Terwolde, architectenburo Noord-Brabant, architectenburo Utrecht, architectenburo Utrechtse Heuvelrug, architectenburo Veluwe

architectenbureau Amersfoort, architectenbureau Utrecht, architectenbureau Gelderland, architectenbureau Gelderse Vallei, architectenbureau Ermelo, architectenbureau Voorst, architectenbureau Terwolde, architectenbureau Noord-Brabant, architectenbureau Utrecht, architectenbureau Utrechtse Heuvelrug, architectenbureau Veluwe


architect Amersfoort, architect Utrecht, architect Gelderland, architect Gelderse Vallei, architect Ermelo, architect Voorst, architect Terwolde, architect Noord-Brabant, architect Utrecht, architect Utrechtse Heuvelrug, architect Veluwe, architect Nijkerk, architect Bunschoten, architect Hoogland, architect Baarn, architect Kattenbroek, architect Den Bosch, architect Meerveld, architect Uddel, architect Speuld, architect Achterveld, architect Leusden, architect Dronten, architect Biddinghuizen, architect Putten

stedenbouw, stedenbouwkundig, stedelijk, stad,

landschapsarchitectuur, landschapsarchitektuur, landschap, landschapsplan, landschapsplannen,

landschapsinrichtingsplan, landschapsinrichtingplannen,  landschappelijke analyse, landschappelijke visie,  ontwerpbureau, ontwerp, regiovisie, structuurvisie, gebiedsvisie, verkaveling, verkavelingsplan, verkavelingsplannen, kavelinrichting, masterplan, masterplannen, herstructurering, herbestemming, beeldkwaliteit, beeldkwaliteitsplan, beeldkwaliteitsplannen,

context, concept, cultuurhistorie, cultuurhistorische analyse, beplantingsplan, bezonningsstudie, functieverandering, functieveranderingen, functiewijziging, functiewijzigingen, ruimte voor ruimte, individuele initiatieven, ontwerpbegeleiding


Of het nu een structuurvisie betreft, een stedenbouwkundig plan, een verkavelingsplan, een begeleiding bij plannen voor functieverandering in het buitengebied, een landschappelijke inrichting of een uitgewerkt en gedetailleerd architectonisch ontwerp, wij zoeken samen met onze opdrachtgevers naar slimme, doeltreffende en duurzame resultaten.


De Regt+Danz architecten Amersfoort,

De Regt+Danz architecten Amersfoort,

De Regt+Danz architecten Amersfoort,

De Regt+Danz architecten Amersfoort,

De Regt+Danz architecten Amersfoort,

De Regt+Danz architecten Amersfoort,

De Regt+Danz architecten Amersfoort,

De Regt+Danz architecten Amersfoort,

De Regt+Danz architecten Amersfoort,


groeninrichting, buitengebied, inrichting openbare ruimte, inbreidingsplan, inbreidingsplannen, inbreidingslocatie, uitbreidingsplan, uitbreidingsplannen, uitbreidingslocatie,

visualisatie, verbeelding, 3D, detaillering, schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, uitwerking,


architect Amersfoort, architect Gelderse Vallei, architect Ermelo, architect Speuld, architect Achterveld, architect Ede, architect Urk, architect Luttenberg, architect Putten

architectuur landschapsarchitectuur stedenbouw landschap LANDSCHAPSARCHITECTUUR S T E D E N B O U W ARCHITECTUUR Welkom op de website van architectenbureau De Regt+Danz BNA ARCHITECTUUR & LANDSCHAP in Amersfoort Floriade Bayreuth Verkaveling Borgwijk te Luttenberg Neues Bauhaus-Museum Weimar Broeder- en Zusterplein Zeist visualisatie kerk Watersportpaviljoen Engelermeer Den Bosch Centre du vin de Léognan Functieverandering in het buitengebied -Woonboerderij Visualisatie coöperatiegebouw Achterveld LANDSCHAP
Functieverandering, woning, houtconstructie