Particulieren / initiatiefnemers Instanties / Gemeenten
home diensten over ons projecten contact

Landschappelijke analyse

Landschappelijke inpassing

Landschapsplannen

Erfinrichting

Ontwerp van landgoederen

Inrichting van groengebieden

Inrichting openbare ruimte

Beplantingsplannen en tuinontwerp

Structuur- en gebiedsvisies

Stedenbouwkundige studies

Beeldkwaliteitsplannen

Verkavelingsplannen

Functieverandering in het buitengebied

Herbestemming in stedelijke omgeving

Architectonisch ontwerp

Nieuwbouw, aanbouw en verbouwing

Omgevingsvergunningen

Begeleiding planprocedures

3D-visualisaties

Bezonningsstudies

architectenbureau Amersfoort architectenbureau Ermelo architectenbureau Putten architectenbureau Gelderland architectenbureau Utrecht architectenbureau Veluwe architectenbureau Gelderse Vallei architectenbureau Barneveld architectenbureau Leusden architectenbureau Nijkerk architectenbureau Baarn
ARCHITECTUUR & LANDSCHAP © 2023   Architectenbureau De Regt+Danz BNA ARCHITECTUUR & LANDSCHAP   |   Kasteel 24   |   3823 BM Amersfoort   |   033 - 455 05 09   |   info@deregtdanz.nl Particulieren / Initiatiefnemers U overweegt

        

  - De bouw van een  woning, een bedrijfsgebouw of de renovatie / verbouwing van een bestaand gebouw


  - Een functieverandering (naar wonen en/of werken) in het buitengebied


  - Het oprichten van een landgoed (landschap, natuur, bebouwing en tuininrichting)


  - De aanleg van een tuin of de inrichting van een groengebied


  - 3D visualisaties, bezonningsstudies of andere ontwerpwerkzaamhedenBestemmingsplanprocedure Ontwerp + Omgevingsvergunning Bouwproces

  

  Projectdefinitie


  Schetsontwerp (SO)


       Landschappelijke inpassingen

       Stedenbouwkundige inrichtingen

       Architectonische ontwerpen


  Beeldkwaliteit (3D visualisaties)


  Vooroverleg met Welstand

  

Voorlopig Ontwerp/Voorontwerp (VO)


Definitief Ontwerp (DO)


Technisch Ontwerp (TO)


Berekeningen (EPC, MPG, ...)


Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)


Tuinontwerp / Beplantingsplannen

                Uitvoering - Directievoering


                   Begeleiding bouwproces

Integraal ontwerptraject

Wij verzorgen het ontwerp, adviseren en begeleiden u tijdens de gehele planologische procedure (bestemmingsplan) en zorgen voor het indienen van de Omgevingsvergunning. Vanuit onze kennis en ruime werkervaring op het gebied van landschap, stedenbouw en architectuur, laten wij het integrale ontwerptraject en de nodige procedures nauw op elkaar aansluiten.