De Regt+Danz Visie Werkwijze Referenties
home diensten over ons projecten contact

Landschappelijke analyse

Landschappelijke inpassing

Landschapsplannen

Erfinrichting

Ontwerp van landgoederen

Inrichting van groengebieden

Inrichting openbare ruimte

Beplantingsplannen en tuinontwerp

Structuur- en gebiedsvisies

Stedenbouwkundige studies

Beeldkwaliteitsplannen

Verkavelingsplannen

Functieverandering in het buitengebied

Herbestemming in stedelijke omgeving

Architectonisch ontwerp

Nieuwbouw, aanbouw en verbouwing

Omgevingsvergunningen

Begeleiding planprocedures

3D-visualisaties

Bezonningsstudies

architectenbureau Amersfoort architectenbureau Ermelo architectenbureau Putten architectenbureau Gelderland architectenbureau Utrecht architectenbureau Veluwe architectenbureau Gelderse Vallei architectenbureau Barneveld architectenbureau Leusden architectenbureau Nijkerk architectenbureau Baarn
ARCHITECTUUR & LANDSCHAP © 2023   Architectenbureau De Regt+Danz BNA ARCHITECTUUR & LANDSCHAP   |   Kasteel 24   |   3823 BM Amersfoort   |   033 - 455 05 09   |   info@deregtdanz.nl Werkwijze Van context naar concept en concreet ontwerp

Ontwerpopdrachten worden vaak onderverdeeld in termen van vakdisciplines:


 - Landschapsarchitectuur

 - Stedenbouw

 - Architectuur


Echter, in de ontwerpfasen is het niet altijd evident om deze kaders precies af te bakenen. En het is maar goed ook, want in de overlappingen en raakvlakken van deze disciplines liggen de uitdagende vraagstukken en problematieken.

Daarnaast identificeren en onderzoeken wij de verschillende schaalniveaus 'binnen' en 'buiten' een projectgebied (ook wel plangebied of dé ‘plek’ genoemd). Het projectgebied is uitgangspunt maar de brede omgeving kan talrijke aanwijzingen en uitgangspunten bieden voor het ontwerp binnen het projectgebied.

Deze vorm van aanpak werkt altijd verrijkend binnen het ontwerptraject en het levert vaak verrassende resultaten.

Context & Analyse Concept & Denken Concreet & Ontwerp